Serdecznie zapraszam,

chętnie odpowiem telefonicznie lub emailowo na wszelkie Państwa pytania dotyczące lekcji gry na pianinie w Warszawie,

 

Katarzyna Fabiszewska
Kurs gry na pianinie

kurs.pianino@gmail.com
tel. + 48 888 211 222

Formularz kontaktowy

Nauka gry na pianinie skierowana jest do dorosłych, dzieci i  młodzieży  z Warszawy z takich dzielnic jak: Centrum, Ochota, Wola, Bielany, Białołęka, Mokotów, Piaseczno, Ursynów, Ursus, Żoliborz, Wilanów i wielu innych, ale też z całej Polski.

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:

 1. Dane osobowe przekazywane w związku z korespondencją kierowaną do nas poprzez formularz kontaktowy oraz adres email są przetwarzane przez Katarzynę Fabiszewską z siedzibą w Michałowicach, ul. Jesionowa 17 a (05-816), która jest administratorem tych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Katarzyny Marszałek, oraz zawarcia umowy dotyczącej nauki gry na pianinie.
 4. Dane osobowe przekazane  do Katarzyny Fabiszewskiej nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 3.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Katarzyny Fabiszewskiej
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 11. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi odpowiedź na przesłaną korespondencję.
 12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z administratorem pod adresem kurs.pianino@gmail.com